Kulturně komunitní centrum Rybná


Kulturně komunitní centrum Rybná

Kulturně komunitní centrum Rybná je podporováno a financováno Operačním programem Praha-pól růstu. Kulturně komunitní centrum Rybná (dále jen KKC Rybná) je zřizováno a realizováno Koordinačním a informačním střediskem pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. pod názvem „Kulturně komunitní centrum Rybná“, reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000146.

Kulturně komunitní centrum Rybná je určeno pro obyvatele Prahy 1 a rozvoj komunitního života na Praze 1 za účasti obyvatel městské části Prahy 1 a přilehlých oblastí k této městské části v dojezdové trase do 30 cca minut (Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8). Specifickou cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi v nepříznivé situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou a senioři.

------------------------------------

DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, ŽE UŽ ZVEŘEJŇUJEME V KALENDÁŘI JEN KROUŽKY A JINÉ AKTIVITY, U KTERÝCH NENÍ NAPLNĚNA KAPACITA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

----------------------------------

8.11. 2018 fotíme exteriéry - počet zájemců je naplněn!!!

V parku Lannova se konalo setkání Pražanů

21.9. 2018

----------------------------------

JSME AKTIVNÍ, JSME HRAVÍ, JSME NEOTŘELÍ A KREATIVNÍ, JSME ODPOVĚDNÍ, RÁDI VÁM PORADÍME, POKUD TO BUDE V NAŠICH SILÁCH, ALE HLAVNĚ TU JSME PRO VÁS!